«Ефективне використання мультимедійних презентацій на уроці»

  Сучасні комп'ютерні технології надають величезні можливості для розвитку процесу освіти. Ще К.Д. Ушинський зауважив: «Дитяча природа вимагає наочності». Зараз це вже не схеми, таблиці і картинки, а ближча дитячої природі гра, нехай навіть і науково-пізнавальна.

  Дошка, крейда, підручник, плакати, дидактичні картки з завданнями – це педагогічні технології вчорашнього часу. Сучасна школа, покликана забезпечити доступність якісної освіти вихованцям шкіл з урахуванням їх можливостей, схильностей та інтересів, зобов'язана переглянути весь методичний інструментарій в цілому. Нові інформаційні технології, безумовно, відіграють у цьому сенсі позитивну роль. Комп'ютерні технології якісно змінюють зміст, методи і організаційні форми навчання і за певних умов можуть сприяти розкриттю, збереженню і розвитку індивідуальних здібностей учнів, їх особистих якостей. Найсучаснішим комп’ютерним засобом навчання є мультимедіа, що ґрунтується на спеціальних апаратних і програмних засобах.

  Звичайно, найефективніший вплив на людину здійснює та інформація, яка діє на кілька органів чуття, і запам’ятовується вона тим краще й міцніше, чим більше каналів сприймання було активовано. Звідси й та роль, яка відводиться мультимедійним засобам навчання, що виникли з появою потужних багатофункціональних комп’ютерів, якісних навчальних програм, розвинутих комп’ютерних систем навчання.

  Мета використання презентації на уроці: 

       -  розглянути види та можливості презентацій та визначити цілі використання презентації;

        - опанувати технічні правила підготовки презентації (стиль, дизайн, способи представлення інформації на слайдах, підказки, гіперпосилання, відео та аудио);

       - створити учительські презентації, обравши найбільш цікаві теми для учнів;

       - поєднати методи навчання та приклади їх реалізації у презентації;

     -    застосовувати презентації на різних етапах ведення уроку;

      - покращити рівень сприйняття матеріалів учнями та полегшити подання практичних завдань та навчальних ігор, розкрити зміст важких понять;

        - підготувати виступ з визначенням емоційної та змістовної складової виступу;

       -  підготувати та зняти відеоурок «виступ з презентацією»;

       -  в межах проекту, оголосити конкурс для учнів на найкращий міні-проект, який буде представлений у вигляді презентації, з захистом перед аудиторією;

        - налагодити співпрацю з науковими дослідниками та іншими спеціалістами та виклаадчами;

        - завантажити відео та презентації на Інтернет ресурси для перегляду та оцінювання користувачами. 

  Однією з основних переваг засобів мультимедіа є можливість розроблення на їх основі комп’ютерних презентацій. Презентація – це набір послідовно змінюючих одна одну сторінок – слайдів, на кожній з яких можна розмістити будь-який текст, малюнки, схеми, відео-, аудіо- фрагменти, анімацію, використовуючи при цьому різні елементи оформлення. Це зручна конструкція, в якій легко орієнтуватися. Посилення наочності на уроках – ось важливий момент, на який я звертаю увагу. К.Д. Ушинський говорив: «... Якщо ви входите в клас, від якого важко добитися слова, почніть показувати малюнки, і клас заговорить, а головне, заговорить вільно». Я.А. Коменський у своїй праці «Велика дидактика» писав: «... Якщо будь-які предмети відразу можна сприйняти кількома чуттями, нехай вони відразу сприймаються кількома чуттями...» Поєднання комп'ютерних технологій і традиційних методів викладання фізики повинно дати високий рівень засвоєння фундаментальних знань з фізики та усвідомлення їх практичного застосування. Використання нових методик - засіб підтримати зацікавленість предметом. Мультимедійні засоби не лише підтримують бажання пізнавальної діяльності, а й у сучаснюють предмет, роблять його ближчим і наочнішим.

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Please publish modules in offcanvas position.